Op de

hoogte

blijven

Maak

kennis met

onze school

Kanjertheater

Kanjertheater

De eerste schoolweken is er veel aandacht voor de Kanjertraining en verschillende spelvormen om van de “nieuwe” groep een groep te maken.

In het kader hiervan komt dinsdag een kanjertheatergroep. De kinderen uit groep 3/4 en 4/5 krijgen een uur interactief theater over groepsvorming.
​De groepen 6/7 en 7/8 krijgen een theatervoorstelling over de digitale omgangsvormen. Onze ervaring is dat het onderlinge contact via WhatsApp e.a. snel als zeer vervelend en respectloos wordt ervaren.

Previous Article Zomervakantie
Next Article Op het kleuterplein....