Op de

hoogte

blijven

Maak

kennis met

onze school

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen

Ieder schooljaar maken wij plannen om ons als Dalton Kindcentrum verder te ontwikkelen.

Het portfolio wordt veranderd in een werkdocument, waarin de kinderen hun eigen ontwikkeling vast-leggen. Zowel voor de vakken als voor een persoonlijke ontwikkeling. Voor dit laatste hebben we ik-doelen opgesteld. We beginnen met doelen die te maken hebben met samenwerken. Ook heeft deze manier van vastleggen van “groei” van de kinderen invloed op het rapport. Dit zal verder worden uitgelegd tijdens de informatie-avond en de overige oudergesprekken.

Voor spelling hebben we een nieuwe methode aangeschaft. Het oefenen van de spellingafspraken gebeurt op de iPad.

Er liggen natuurlijk veel meer plannen, deze zijn aan de MR ter instemming aangeboden.
Per 1 oktober zullen zij op de website onder de tegel ‘Documenten’ worden gepubliceerd.

 

Next Article Kanjerlessen