Op de

hoogte

blijven

Maak

kennis met

onze school

Nieuws > Algemeen > We starten weer voor 100%!

We starten weer voor 100%!

Eindelijk, alle kinderen mogen, moeten zelfs, vanaf maandag weer naar school. Zij mogen alleen thuis blijven als zij ziek zijn of als er verlof is toegekend. Afwezigheid moet ik melden aan  de leerplichtambtenaar.
Natuurlijk blijven er  maatregelen noodzakelijk om de besmetting met het Corona virus zo klein mogelijk te houden.

De volgende algemene maatregelen blijven van kracht:

  • 1,5 meter afstand tussen volwassenen( de leerkracht) en kinderen
  • niezen en hoesten in de elleboog
  • veelvuldige handen wassen
  • bij klachten uw kind ziek melden 

In deze bijlage het protocol voor het openen van de scholen van onze stichting. 

Als aanvulling hierop zullen we de schooltijden nog iets aanpassen zodat de leerlingen gespreid naar en van school komen.
Groep 6 t/m 8 lestijd van 8:15 tot 14:15 en op woensdag van 8:15 tot 12:00 uur.
Groep 3/4 en 4/5 inloop vanaf 8:15, les begint om 8:30 en op woensdag tot 12:15 uur en op vrijdag tot 12:00 uur
Kleuterbouw: inloop vanaf 8:30, les begint om 8:45 tot 14:30 en op woensdag tot 12:15 uur en op vrijdag tot 12:00 uur

Groepen 6 t/m 8 maken gebruik van de hoofdingang. Groep 8 zet hun fiets bij de fietsenstalling voor de school.
Groep 3/4 en 4/5 maken gebruik van de ingang bij de gymzaal. Zij mogen ook hier hun fiets neerzetten.
Kleuters komen binnen/ buiten via de hoofdingang bij juf Joyce en via de zij-ingang op het kleuterplein bij juf Hennie.

We hebben de afgelopen week gezien dat het voor de kinderen en voor ouders moeilijker wordt om op het plein afscheid te nemen. Toch blijft deze regel van kracht. Dus kussen en kletsen door de open ramen en kinderen tot op de drempel bij de hoofdingang brengen is niet de bedoeling. Dit is ook nadrukkelijk opgenomen in het protocol van ons bestuur.

Verder mag er nog niet worden getrakteerd door de kinderen, dat blijft natuurlijk erg jammer voor de kinderen, maar is echt niet wenselijk.
De "binnengymlessen" gaan nog niet door. Er worden buiten beweegactiviteiten georganiseerd. Als de kinderen met speciale kleding naar school hiervoor moeten komen dan wordt dit via Parro door de leerkrachten aangegeven.

De extra hulp aan kinderen door juf Magda en juf Verena wordt weer volledig ingezet.

Deel deze pagina:

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.